• Vanaf €150.- gratis verzending!!
  • Deze actie geld niet voor de waddeneilanden en buitenland.
Home » Prinses maxima centrum

Prinses maxima centrum

 

Kind en ontwikkeling

Kinderen in het Prinses Máxima Centrum hebben te maken met een levensbedreigende ziekte en ingrijpende behandelingen. Ondanks de intensieve veranderingen in hun leven én dat van hun gezin, zorgen we er binnen het Máxima voor dat ‘het dagelijks leven’ en de ontwikkeling van de kinderen zoveel mogelijk door kunnen gaan. Ontwikkelingsgerichte zorg noemen we dit.

 

Zowel in de zorg (medisch, verpleegkundig, paramedisch en psychosociaal) als in de research, de Academy en in de bouw is ontwikkelingsgerichte zorg één van de uitgangswaarden voor het handelen. Neem bijvoorbeeld het gebouw. Dit is, samen met kinderen en ouders, speciaal ontworpen en ingericht met kind & ontwikkeling als uitgangspunt. Zo zijn alle opnamekamers voorzien van een eigen ouderverblijf, zodat ouders altijd bij hun kind kunnen zijn, dag en nacht. Andere faciliteiten zijn onder andere een gaming room, een science & discovery center, een theater, atelier, educatieve voorzieningen, stilteruimtes, een sportruimtes en verschillende tuinen. Daarnaast is er een activiteitenaanbod voor kinderen die een behandeling ondergaan. Hiermee faciliteren we ontmoetingen tussen kinderen onderling maar ook met familie en vriendjes.

Research

Het Prinses Máxima Centrum behoort,  als enige in Europa, tot de kleine groep van vijf kinderoncologische onderzoekscentra ter wereld. Door de bundeling van kennis op het gebied van zorg en onderzoek in één centrum - en zelfs op dezelfde verdieping in dezelfde gang -vindt er rechtstreekse kennisuitwisseling tussen artsen en onderzoekers plaats. Dit heeft een bijzonder positief effect op de ontwikkeling van nieuwe medicijnen en behandelmethoden.

 

 

Met research door de beste onderzoekers, onder leiding van de prof. dr. Hans Clevers, verhogen we in de toekomst de genezingskans en voorkomen we complicaties tijdens en na de behandeling. Via onder andere KiKa, Villa Joep, KWF Kankerbestrijding en Roparun ontvangen wij reeds financiële support voor onze research.

Extra ondersteuning is echt nog hard nodig, zodat we met meer wetenschappers breder en intensiever onderzoek kunnen doen. Hierdoor kunnen we wetenschappelijke doorbraken versnellen.

Academy & Outreach

Als je zoveel kennis bundelt is het een plicht om deze ook te delen. Dat doet het Prinses Máxima Centrum op diverse manieren.

 

 

De Academy

Vanuit onze missie, ieder kind met kanker genezen met optimale kwaliteit van leven, willen we een topexpertisecentrum zijn. Actieve kennisuitwisseling en de juiste (bij-) scholing voor iedereen die zich inzet in het kinderoncologisch werkveld is van groot belang. Daarnaast leidt intensieve kennisuitwisseling met betrekking tot zorg en research tot meer inzichten. Leren van en met elkaar draagt bij aan een verhoogde kans op genezing voor kinderen met kanker. De resultaten zijn al te terug te zien in de effecten op de kinderen.

Wij willen velen mee laten delen in onze kennis. En daar is geld voor nodig. Hier vindt u een overzicht van de lopende projecten. Helpt u mee?

Outreach

Hier geneest 75%. Daar nog geen 10%.

Jaarlijks worden wereldwijd meer dan 300.000 kinderen getroffen door kanker. 80% van hen leeft in arme landen (LMIC: Low & Middle Income Countries). De kans op genezing van kinderkanker in de armste landen is minder dan 10%. Het contrast met de 75% genezingskans voor kinderen met kanker in rijke landen zoals Nederland is onacceptabel. De medewerkers van het Prinses Máxima Centrum willen hier wat aan doen, met financiële steun vanuit de Stichting World Child Cancer-NL.

Gebrek aan kennis bij artsen en verpleegkundigen is een van de belangrijkste oorzaken van het hoge sterftecijfer door kinderkanker in arme landen. Het delen van kennis en kunde met collega’s in die landen blijkt een effectieve aanpak. En kennis delen werkt: bij partnerziekenhuizen waar we al langere tijd mee samenwerken is de overleving gestegen van minder dan 10 naar 40%.

De Stichting World Child Cancer-NL is door het Prinses Máxima Centrum opgericht om middelen te werven om dit programma mogelijk te maken. World Child Cancer-NL maakt deel uit van koepelorganisatie World Child Cancer Global, voor de afstemming van programma’s en uitwisseling van kennis.

We geven geen geld, medicijnen of apparatuur. We delen onze kennis en kunde, en verhogen daarmee de genezingskans van kinderen met kanker in arme landen. Omdat kennis te waardevol is om voor jezelf te houden

 

Smart hospital

Of het nu gaat om de beste research, opleidingen of het ondersteunen van kind en familie: op elk terrein speelt ICT een belangrijke rol. We streven naar state-of-the art ICT om onze ambities waar te maken.

 

 

Zo ontwikkelen we bijvoorbeeld de Roadmap : een op kinderen gerichte ICT-toepassing waarin zij op diverse leeftijdsniveaus passend uitleg krijgen over de behandeling die zij ondergaan. Ook plaatsen we camera’s in de isolatieruimten. Kinderen die in deze ruimte moeten verblijven kunnen hierdoor beter communiceren met hun ouders, broertjes en zusjes en de zorg.

Niks bestellen toch doneren?

Dat kan op

Rekeningnummer: NL63 RABO 0174 9411 37

tnv Stichting Prinses Máxima Centrum Foundation